Skip to menu

Chương trình

Program

KHÓA HỌC TOEIC

Lớp học 1:1 là 300 phút.

Lớp nhóm nhỏ là 150 phút.

Lớp học đặc biệt là 50 phút.

Lớp 1st 08:00 ~ 09:15 1:1 Lớp Toeic Nghe hiểu Toeic
Lớp 2nd 09:25 ~ 10:40 1:1 Lớp Toeic Đọc hiểu Toeic
Lớp 3rd 10:50 ~ 12:05 1:1 Lớp Toeic Luyện nói tiếng Anh trong Toeic.
Lớp 4th 12:55 ~ 14:10 1:1 Lớp Toeic Luyện từ vựng và ngữ pháp trong Toeic.
Lớp 5th 14:20 ~ 15:35 Lớp nhóm nhỏ Đóng vai vào các trò chơi, viết luận, và tiếng Anh mỗi ngày.
Lớp 6th 15:45 ~ 17:00 Lớp nhóm nhỏ Phỏng vấn, tranh luận và xem clip ngắn trong các bộ phim tiếng Anh.
Lớp học đặc biệt 17:10 ~ 18:00 Các hoạt động trong tiếng Anh Pop, nghệ thuật, tin tức, nghiêm cứu và những chủ đề hội thoại.
← MOVE →
ⓒ k2s0o1d5e0s8i1g5n. ALL RIGHTS RESERVED.
SCROLL TOP
Đang kết nối tới máy chủ, Xin vui lòng đợi!