Skip to menu

Chương trình

Program

KHÓA HỌC ESL TĂNG CƯỜNG

Lớp học 1:1 là 210 phút.

Lớp nhóm nhỏ là 140 phút.

Lớp nhóm lớn là 70 phút.

Lớp học đặc biệt là 70 phút.

Lớp 1st 08:00 ~ 09:10 1:1 Giao tiếp, nghe và kể lại các câu chuyện.
Lớp 2nd 09:20 ~ 10:30 1:1 Học từ vựng, các mẫu câu, viết luận.
Lớp 3rd 10:40 ~ 11:50 1:1 Giao tiếp, hỏi và đưa ra các chia sẻ, trả lời các câu hỏi.
Lớp 4th 12:50 ~ 14:00 Lớp nhóm nhỏ Phỏng vấn và đóng vai vào các trò chơi, thuyết trình và tranh luận.
Lớp 5th 14:10 ~ 15:20 Lớp nhóm nhỏ Học báo cáo, Xem các clip ngắn, phỏng vấn.
Lớp 6th 15:30 ~ 16:40 Lớp nhóm lớn Hoàn thành các đoại hội thoại, các cuộc hội thoại hàng ngày.
Lớp học đặc biệt 16:50 ~ 18:00 Các hoạt động trong tiếng Anh Pop, nghệ thuật, tin tức, nghiêm cứu và những chủ đề hội thoại.
← MOVE →
ⓒ k2s0o1d5e0s8i1g5n. ALL RIGHTS RESERVED.
SCROLL TOP
Đang kết nối tới máy chủ, Xin vui lòng đợi!