Skip to menu

Chương trình

Program

KHÓA HỌC POWER MAN TO MAN

Lớp học 1:1 là 280 phút.

Lớp nhóm nhỏ là 140 phút.

Lớp học đặc biệt là 70 phút.

Lớp 1st 08:00 ~ 09:10 1:1 Bài học riêng Thuyết trình, tiếng Anh trong kinh doanh.
Lớp 2nd 09:20 ~ 10:30 1:1 Bài học riêng Các cuộc hội thoại trong các mối quan hệ kinh doanh, thiết lập các cuộc hẹn
Lớp 3rd 10:40 ~ 11:50 1:1 Bài học riêng Giao tiếp, chiến lược marketing và thuyết trình.
Lớp 4th 12:50 ~ 14:00 1:1 Bài học riêng Phát âm và hoàn thành các đoạn hội thoại.
Lớp 5th 14:10 ~ 15:20 Lớp nhóm nhỏ Đóng vai vào các trò chơi, viết luận, và tiếng Anh mỗi ngày.
Lớp 6th 15:30 ~ 16:40 Lớp nhóm nhỏ Phỏng vấn, tranh luận và xem clip ngắn trong các bộ phim tiếng Anh.
Lớp học đặc biệt 16:50 ~ 18:00 Các hoạt động trong tiếng Anh Pop, nghệ thuật, tin tức, nghiêm cứu và những chủ đề hội thoại.
← MOVE →
ⓒ k2s0o1d5e0s8i1g5n. ALL RIGHTS RESERVED.
SCROLL TOP
Đang kết nối tới máy chủ, Xin vui lòng đợi!