Skip to menu

Chương trình

Program

KHÓA HỌC ESL THÔNG THƯỜNG

Lớp học 1:1 là 200 phút.

Lớp nhóm 1:4 là 100 phút.

Lớp học đặc biệt là 50 phút.

Tự học là 100 phút.

Lớp 1st 08:00 ~ 08:50 1:1 Các cuộc hội thoại và từ vựng
Lớp 2nd 09:00 ~ 09:50 1:1 Tiếng anh mỗi ngày, Ngữ Pháp.
Lớp 3rd 10:00 ~ 10:50 Học cá nhân Tự học cá nhân, chuẩn bị bài và làm bài tập.
Lớp 4th 11:00 ~ 11:50 Lớp nhóm 1:4 Phỏng vấn và đóng vai vào các trò chơi.
Lớp 5th 13:00 ~ 13:50

1:1

Các cuộc hội thoại và từ vựng

Lớp 6th 14:00 ~ 14:50 Lớp nhóm 1:4

Nói về các câu chuyện, hỏi và trả lời theo những hướng dẫn.

Lớp 7th 15:00 ~ 15:50

1:1

Tiếng anh mỗi ngày, Ngữ Pháp.

Lớp 8th 16:00 ~ 16:50

Học cá nhân

Tự học cá nhân, chuẩn bị bài và làm bài tập.

Lớp học đặc biệt 17:00 ~ 17:50 Các hoạt động trong tiếng Anh Pop, nghệ thuật, tin tức, nghiêm cứu và những chủ đề hội thoại.
← MOVE →
ⓒ k2s0o1d5e0s8i1g5n. ALL RIGHTS RESERVED.
SCROLL TOP
Đang kết nối tới máy chủ, Xin vui lòng đợi!