Skip to menu

Chương trình

Program

KHÓA HỌC ESL THÔNG THƯỜNG

Lớp học 1:1 là 150 phút.

Lớp nhóm nhỏ là 150 phút.

Lớp nhóm lớn là 75 phút.

Lớp học đặc biệt là 50 phút.

Tự học là 75 phút.

Lớp 1st 08:00 ~ 09:15 1:1 Các cuộc hội thoại và từ vựng
Lớp 2nd 09:25 ~ 10:40 1:1 Tiếng anh mỗi ngày, Ngữ Pháp.
Lớp 3rd 10:50 ~ 12:05 Học cá nhân Tự học cá nhân, chuẩn bị bài và làm bài tập.
Lớp 4th 12:55 ~ 14:10 Lớp nhóm nhỏ Phỏng vấn và đóng vai vào các trò chơi.
Lớp 5th 14:20 ~ 15:35 Lớp nhóm nhỏ Nói về các câu chuyện, hỏi và trả lời theo những hướng dẫn.
Lớp 6th 15:45 ~ 17:00 Lớp nhóm lớn Hoàn thành các đoạn hội thoại, thuyết trình.
Lớp học đặc biệt 17:10 ~ 18:00 Các hoạt động trong tiếng Anh Pop, nghệ thuật, tin tức, nghiêm cứu và những chủ đề hội thoại.
← MOVE →
ⓒ k2s0o1d5e0s8i1g5n. ALL RIGHTS RESERVED.
SCROLL TOP
Đang kết nối tới máy chủ, Xin vui lòng đợi!