Skip to menu

Cebu Study Tutorial Language Inc.

Introduction


2017

Tạo mới website
Chương trình trại hè cho trẻ lần thứ 24.
Được đại học Baekseok chuyên ngành giải trí chọn cho chương trình học ESL.

2014

Cải tạo Ký Túc Xá
Hỗ trợ các nạn nhân trong cơn bão Haiyan ở Leyte.
Tài trợ dựng lại trường tiểu học Buyong.
Trường Đại Học Baekseok chuyên ngành giải trí bình chọn cho chương trình giảng dạy ESL.
Hiệp Hội Cebu Hàn Quốc đã giới thiệu cho chương trình học ESL của trường.

2013

Giám đốc điều hành trở thành phó chủ tịch hiệp hội Cebu Hàn Quốc.
Tổ chúc chương trình trại hè cho bé lần thứ 16 và 17.
Trường Đại Học Baekseok chuyên ngành giải trí bình chọn cho chương trình giảng dạy ESL.
Hiệp Hội Cebu Hàn Quốc đã giới thiệu cho chương trình học ESL của trường.

2012

Giám đốc điều hành trở thành phó giám đốc tổ chúc phi chính phủ Human In Love Cebu.
Tổ chức chương trình trại hè cho trẻ lần thứ 14 và 15.
Trường Đại Học Baekseok chuyên ngành giải trí bình chọn cho chương trình giảng dạy ESL.
Hiệp hội Cebu Hàn Quốc đã giới thiệu cho chương trình học ESL của trường.

2011

Những người Nhật Bản và Đài Loan đầu tiên lựa chọn cho chương trình học ESL.
Giám đốc điều hành là chủ tịch của hiệp hội Cebu Hàn Quốc.
Giám đốc điều hành đứng đầu WDRO.
Tổ chức chương trình trại hè lần thứ 12 và 13.
Hỗ trợ học bổng cho những học sinh của trường trung học Namhae.
Trường Đại Học Baekseok chuyên ngành giải trí lựa chọn cho chương trình học ESL.
Hiệp hội Cebu Hàn Quốc giới thiệu cho chương trình học ESL của trường.

2010

Được Hiệp hội Cebu Hàn Quốc giới thiệu cho chương trình học ESL của trường.
Giám đốc điều hành là người đứng đầu của tổ chức phi chính phủ hỗ trợ thiên tai.
Trao học bổng 4 năm cho những người chiến thắng của chương trình Quiz Bowl ở SM Cebu.
Mở rộng ra chương trình hỗ trợ trẻ em mồ côi ở Cebu.
Hỗ trợ chương trình học bổng cho những học sinh của trường trung học Namhae.
Tổ chức chưởng trình trại hè lần thứ 11 và lần thứ 12.

2009

Văn phòng hiệp hội Cebu Hàn Quốc giới thiệu tới những học viên ESL.
Giám đốc điều hành trở thành giám đốc của hiệp hội Cebu Hàn Quốc.
Tổ chức chưởng trình Spelling Bee ở SM Cebu và trao học bổng 4 năm cho những người chiến thắng.
Tổ chức chương trình trại hè lần thứ 10.

2008

Tu sửa lại tầng 5.
Tổ chức chương trình trại hè lần thứ 8 và 9.
Hỗ trợ tài chính cho những học viên đứng đầu trong trường trung học Namhae.

2007

Tu sửa thư viện, quán café và một vài cơ sở vật chất khác.
Được TESDA chứng nhận cho khóa học ESL của trường.
ESL Beginer, ESL Low Intermediate, ESL Intermediate, ESL High Intermediate, ESL Advanced, ESL English Enhancement 1, ESL Enhancement 2.
Tổ chức chương trình trại hè cho trẻ lần thứ 6 và 7.

2006

Những người Nhật Bản đầu tiên lựa chọn cho đạt yêu cầu về chất lượng quản lý.
Tổ chức chương trình trại hè cho trẻ lần thứ 4 và 5.

2005

Trao học bổng giá trị tiền mặt cho những người chiến thắng trong cuộc thi:” Speech Contest” ở SM Cebu.
Tổ chức chương trình trại hè cho trẻ lần thứ 3 và 4.

2004

Ngày 2 tháng 7, Cebustudy được mở ra.
Ngày 2 tháng 2, Tòa nhà UCPB đã chính thức được mua.
Trường dạy ESL duy nhất không phải thuê tòa nhà.
Trường học ESL duy nhất, nơi mà tất cả phòng ở cho học sinh là phòng đơn.
Trường học được cải tạo từ tháng 2 đến tháng 7.
Trường có 45 phòng ở ( lầu 2, 3, 4), 16 lớp học 1:1, 7 lớp 1:4 và lớp 1:8.
Tổ chức chương trình trại hè cho trẻ lần thứ 1 và 2.

ⓒ k2s0o1d5e0s8i1g5n. ALL RIGHTS RESERVED.
SCROLL TOP
Đang kết nối tới máy chủ, Xin vui lòng đợi!